+31 85 130 6762 info@metrisquare.com

Scopa-Cog

Geheugen en leren

Woorden herinneringstaak

Tien woorden worden steeds 4 seconden visueel aangeboden. De patiënt leest deze woorden hardop voor en krijgt de instructie er zo veel mogelijk te onthouden. Wanneer alle woorden zijn getoond, noemt de patiënt alle woorden op die hij of zij nog weet. Er is geen tijdslimiet of volgorde aan het herinneren verbonden. Nadat alle andere taken zijn afgenomen wordt nogmaals gevraagd welke woorden de patiënt zich nog herinnert.

Spanne achterwaarts

De testleider leest een steeds langer wordende cijferreeks voor. De patiënt herhaalt deze in omgekeerde volgorde.

Blokjes aanwijzen

Op de tablet worden vierkantjes/blokjes getoond. Een afbeelding van een pen toont automatisch de volgorde waarop de blokjes door de patiënt één voor één met de pen op het tablet moeten worden aangewezen.

Scopa-Cog Blocktapping in Metrisquare DiagnoseIS

Scopa-Cog Blocktapping in Metrisquare DiagnoseIS

Executieve functies

Vuist-strek-palm

Op de laptop van de testleider worden afbeeldingen van de juiste positie van de hand getoond. Deze serie wordt 5 maal door de testleider aan de patiënt getoond, waarna de patiënt de serie zelfstandig uitvoert.

Scopa-Cog Fist-Edge-Palm Test in Metrisquare DiagnoseIS

Scopa-Cog Fist-Edge-Palm Test in Metrisquare DiagnoseIS

Semantische woordvloeiendheid

De patiënt noemt in één minuut zo veel mogelijk dieren op. Deze woorden voert de testleider direct met behulp van de laptop in.

Dobbelstenen

De patiënt wordt gevraagd volgens een bepaalde regelmaat te antwoor-den op de op het aantal ogen van de op het tablet afgebeelde dobbelsteen. De bijbehorende regel blijft in beeld. In de tweede conditie worden nogmaals dobbelstenen getoond, maar verandert de antwoordregel. Deze regel blijft wederom voor de patiënt zichtbaar.

Aandacht

Terugtellen

De patiënt krijgt de instructie in stappen van drie terug te tellen van 30 naar 0.

Maanden achterwaarts

De patiënt noemt de maanden van het jaar in omgekeerde volgorde op.

Visuospatiële functies

Figuren completeren

De patiënt krijgt 5 incomplete figuren te zien en moet steeds 2 of 3 vormen uit 4 of 5 mogelijke alternatieven kiezen om het figuur te completeren. De testleider geeft op het eigen (laptop)scherm aan welke vormen de patiënt heeft gekozen door het bijbehorende cijfer op te noemen.

Scopa-Cog Figure Completion in Metrisquare DiagnoseIS

Scopa-Cog Figure Completion in Metrisquare DiagnoseIS

Usecase

Sandra Eygelshoven, Atrium Medical Centre in collaboration with the University of Groningen
“In a prospective longitudinal cohort study which investigates whether stress is of influence on cognitive functioning and the acceleration of cognitive degeneration in Parkinson’s disease, I am using DiagnoseIS for neuropsychological assessment and measurements of stress. Stress is measured by a stress questionnaire and VAS-scales designed using the DiagnoseIS development module. Participants are enabled to fill out questionnaires at home online during the study. Using DiagnoseIS, the following neuropsychological tests are conducted: Stroop Color Word Test, Concept Shifting Test, Letter-Digit Substitution Test, Verbal Learning Test and the SCOPA-COG battery.”