+31 85 130 6762 info@metrisquare.com

Ziekte van Parkinson

Individuele fysiologische eigenschappen, zoals stress, spelen mogelijk een rol in de ontwikkeling en het verloop van de ziekte van Parkinson. Dit is de hypothese uit een longitudinaal onderzoek, opgezet door Sandra Eygelshoven, MSc., Klinisch Psycholoog bij Zuyderland Ziekenhuis (het vroegere Atrium-Orbis MC) et al. in samenwerking met de RUG in Groningen. Het stressniveau is twee jaar lang gemeten met een aangepaste versie van de Alledaagse Problemen Lijst, online, in de webbrowser. Verder werd geheugen gemeten met de 15 Woorden Leertaak gedurende de baseline en follow-up metingen. Daarnaast werd een digitale versie van de Scopa-Cog gebruikt, evenals de MAAS Concept Shifting Test (CST) en Letter-Digit Substitution Test (LDST) voor het meten van het cognitief functioneren. Deze tests werden afgenomen met de Metrisquare DiagnoseIS software.

Parkinson's Research Sandra Eygelshoven, Zuyderland Ziekenhuis

Onderzoek naar ziekte van Parkinson, door Sandra Eygelshoven, Zuyderland Ziekenhuis