FREE CONSULT

FREE DEMO 

DIGITAL (NEURO-)PSYCHOLOGICAL TESTS

DIGITAL SCORING

Training van fijne motoriek

Training van fijne motoriek voor kinderen

Onderstaande video toont de mogelijkheden voor het trainen van fijne motoriek, zoals dat bijvoorbeeld door ergotherapeuten gebeurt bij kinderen die problemen hebben met fijnmotorische bewegingen. Het systeem meet niet alleen de horizontale en verticale bewegingen, maar ook de druk op de pen!