+31 85 130 6762 info@metrisquare.com

Schrijfmotorische test

In samenwerking met prof. Hilde van Waelvelde, Universiteit Gent, heeft Metrisquare een digitale schrijfmotorische test ontwikkeld voor kinderen en daarvoor normatieve data verzameld gedurende twee jaar. De test is uniek, omdat het kind schrijft op papier, maar de gegevens digitaal verwerkt worden.

Het kind wordt gevraagd vijf zinnen over te schrijven op een vel papier. Dit papier ligt op een tablet. Het kind schrijft met een pen die echte inkt afgeeft op het papier, die echter ook de co├Ârdinaten doorgeeft aan een computer die met het tablet verbonden is. De proefleider ziet terwijl de test wordt uitgevoerd al de resultaten. Men kan vervolgens een rapport maken, voor klinisch of wetenschappelijk gebruik. Daarbij wordt een afbeelding getoond met daarin de herkende woorden, weergegeven in kleuren die de pendruk beschrijven.

Electronic Writing Test

Gentse Elektronische Schrijftest

De schrijftest meet onder andere:

 • Gemiddelde woordhoogte en standaarddeviatie van
  • Woorden zonder lussen
  • Woorden met hoge lussen
  • Woorden met lage lussen
  • Woorden met zowel hoge als lage lussen
 • De gemiddelde breedte en de standaardeviatie van de spaties tussen de woorden
 • De gemiddelde tijden de standaardeviatie van de spaties tussen de woorden
 • De tijd die benodigd was voor elk woord
 • De breedte van ieder woord
 • De hoek van elk woord dat meer dan drie letters heeft
 • De pendruk per woord
 • Totale tijd per regel
 • Aantal keren dat de pen opgetild werd
 • Aantal letters van lage kwaliteit (beoordeeld door de proefleider)