+31 85 130 6762 info@metrisquare.com

Online vragenlijsten in het Metrisquare platform

Met Metrisquare kunnen vragenlijsten eenvoudig online aangeboden worden aan proefpersonen. Dat kan met een anonieme code die de cliënt per e-mail ontvangt, of die handmatig aan cliënt gegeven wordt. Met die anonieme code kan de proefpersoon inloggen op de website en de vragen beantwoorden. Op elk moment kan de status bekeken worden. De data kunnen vervolgens eenvoudig tot een klinisch of wetenschappelijk rapport verwerkt worden. Het is ook mogelijk de rapporten automatisch te e-mailen naar een vooraf ingesteld adres.

l

Open vragen

Een open tekstveld

W

Meerkeuze vragen

Kies één of meer antwoorden. Het aantal antwoorden kan ingesteld worden.

Sorteren

Antwoorden rangschikken, bijvoorbeeld om een top 3 te maken.

Constante som

Verdeel een bepaald getal over de antwoorden, bijvoorbeeld 100%

Ipsatieve vragen

Kies het antwoord dat het minst, en het antwoord dat het meest van toepassing is.

f

Visueell Analoge Schaal (VAS)

Kies een antwoordwaarde met een schuifbalk.

+

Routing

Conditionele weergave van vragen en antwoorden.

Voordelen en mogelijkheden

 • Werkt in elke browser: Firefox, Chrome, Internet Explorer en Safari
 • Anonieme codes (tokens) kunnen aan proefpersonen worden uitgegeven
 • Rapporten van vragenlijsten en van cognitieve functietests kunnen in één rapport gecombineerd worden
 • Geschikt voor wetenschappelijk gebruik, maar ook voor klinische toepassingen
 • Maak zelf nieuwe vragenlijsten met de ontwikkelmodule
 • De vragenlijsten kunnen ingebed worden in uw eigen website of systemen
 • Het systeem kan opgemaakt worden in uw eigen huisstijl, met eigen logo en kleuren
 • Routing/conditionele weergave van vragen is eenvoudig met ons systeem
 • Vragen kunnen automatisch in willekeurige volgorde, gerandomiseerd worden getoond
 • Het aantal vragen dat op één pagina wordt weergegeven kan ingesteld worden
 • De vragen kunnen beheerd worden via een Excelsjabloon

Voorbeelden van toepassingen

Parkinson: thuis klachtenlijsten invullen

De online vragenlijsten zijn gebruikt voor een longitudinale studie op het gebied van cognitief functioneren bij Parkinson. In die study werden de cognitieve functies gemeten met de Metrisquare DiagnoseIS software en tablet. Gedurende twee jaar werden de proefpersonen regelmatig gevraagd thuis een vragenlijst in te vullen. Meer informatie over deze studie vindt u via deze usecase.

Studie- en profielkeuze voor het onderwijs

Het bedrijf TalentFocus gebruikt het Metrisquare platform voor het aanbieden van studie interesse tests en persoonlijkheidstests.

HR: Evaluatie van geneeskundige specialisten

GGz Breburg gebruikt onze oplossingen om een 360 graden evaluatie van geneeskundig specialisten uit te voeren. De specialist vult de vragenlijst zelf in, waarna respondenten eveneens de lijst invullen. De resultaten worden samengevoegd in een geaggregeerd rapport dat gebruikt wordt als basis voor evaluatiegesprekken met de specialisten.