+31 85 130 6762 info@metrisquare.com

Wij maakten een nieuwe website.
Scroll je mee?

Platform voor psychologische tests

Metrisquare is een platform waarin psychologische tests en andere instrumenten voor het meten van cognitieve functies ontwikkeld, gedistribueerd, afgenomen, gescoord en gerapporteerd worden.

Volledig digitaal testen

Neem met DigiDiag moderne en klassieke (neuro-) psychologische tests digitaal af op een pen tablet

Paper-and-pencil testen, digitaal scoren

Analyseer en rapporteer alle gangbare, klassieke tests eenvoudig met het Roermond Score Programma (RSP)

ERT

Emotie Herkenning

DiaNAH

DiaNAH Testbatterij

VNT

Visuospatieel Neglect Testbatterij

MAAS

Maastricht Ageing Studies Tests

Klassiekers

TMT, Rey, etc.

Toepassingen in diverse vakgebieden

Psychologie
Neuropsychologie
Ergotherapie
Logopedie
Arbeid en ontwikkeling
Sport
Neurofysiologie
Onderzoek

(Neuro-) psychologie en GGZ

Met behulp van de Metrisquare DiagnoseIS software (DIS) kunnen zowel moderne als klassieke psychologische tests afgenomen worden op een digitaal tablet. Deze oplossing is zeer geschikt voor het meten van cognitieve functies zoals geheugen, aandacht en perceptie.

Indien u liever de test op pen en papier afneemt, maar de scoring digitaal wilt doen, kunt u bij ons het Roermond’s Score Programma (RSP) verkrijgen. Daarin zijn ruim 250 gangbare tests opgenomen. Dit pakket wordt gebruikt door een aantal grote GGZ instellingen in Nederland.

Logopedie

Voor toepassingen op het gebied van spraak en taal bieden wij het Meetexpert systeem aan. Dit is een webgebaseerd systeem waarin samen met een cliënt vragenlijsten ingevuld kunnen worden.

Wetenschappelijk onderzoek

Metrisquare biedt diverse oplossingen om experimenten en/of vragenlijsten te ontwikkelen en te distribueren onder grote groepen proefpersonen. De verzamelde data kunnen eenvoudig naar SPSS geëxporteerd worden. Koppeling met EEG is tevens mogelijk.

Onderwijs

Met het Metrisquare systeem kunnen tests voor studiekeuze en competenties onwikkeld en afgenomen worden. We kunnen het systeem in de huisstijl van uw bedrijf of instelling aanbieden.

Arbeid en ontwikkeling

Met het Metrisquare systeem kunt u eenvoudig eigen tests ontwikkelen en gebruiken voor selectie en assessment van de juiste medewerkers. U kunt dan in de eigen huisstijl via internet tests aanbieden voor het meten van interessen, competenties, kennis en meer. Met Metrisquare maak je eenvoudig rapporten op verschillende niveaus. Zo kan er dus een rapport gemaakt worden van één medewerker, maar ook van een hele afdeling, of van een hele instelling. Meer lezen over HR toepassingen…

Sport

De volgende toepassingen zijn mogelijk voor professionele sport:

  • Tests voor het selecteren van de juiste spelers en inzet op de juiste plek
  • Tests voor het monitoren van psychologische en cognitieve aspecten voor het optimaliseren van performance
  • Voorkomen van uitval door psychologische problemen of hersenletsel bij incidenten
  • Vergelijken van individu of team met de norm

Gebruik de meetinstrumenten die beschikbaar zijn of ontwikkel uw eigen meetinstrumenten

Cognitieve tests

In het Metrisquare platform is een groot aantal tests beschikbaar, bijvoorbeeld voor het meten van visuele perceptie, geheugen, executief functioneren en motorische functies.

Cognitieve training

Gebruik de cognitieve trainingstaken die reeds in het platform beschikbaar zijn of ontwikkel zelf nieuwe trainingstaken met de grafische ontwikkelmodule.

Onderzoek

Diverse universiteiten gebruiken het Metrisquare platform voor wetenschappelijk onderzoek en experimenten. Enkele van zulke experimenten zijn verder ontwikkeld tot testbatterijen.

Ontwikkel en deel

Met de grafische testontwikkelmodule kunt u tests ontwikkelen en delen met andere leden van het platform. U blijft de auteur van de test en kunt zelf inzien wie de tests gebruikt.

Geschikt voor ouderen

Doordat onze tests op een tablet uitgevoerd kunnen worden, waarop de proefpersoon met een digitale pen kan tekenen, is het systeem zeer geschikt voor ouderen. Dit is ook wetenschappelijk onderbouwd.

Ontwikkel, onderzoek, deel!

Ontwikkel een eigen test of experiment met het Metrisquare platform en deel het met de wereld. Het perfecte voorbeeld is de Emotieherkenningstaak (ERT) van Roy Kessels et al. Deze test wordt wereldwijd gebruikt.

Motivatie leidt tot succes

Bij het behandelen van patiënten is de motivatie van doorslaggevend belang. Vooral kinderen waarderen de mogelijkheden van het tablet enorm: ze verheugen zich op de tests en oefeningen en zijn daarmee extra gemotiveerd om het zo goed mogelijk te doen.

Evidence based

Metrisquare ondersteunt wetenschappelijk onderzoek. We hebben in diverse onderzoeken mee geïnvesteerd. We zijn bijzonder trots om deel uit te mogen maken van zulke ontwikkelingen. Een goed voorbeeld is het PhD traject van Nathalie Vaes.

Lid worden

Maak nu een Metrisquare account aan en gebruik de reeds beschikbare tests of ontwikkel eigen, nieuwe meetinstrumenten!

Gebruikers

Tests

Instellingen

Universiteiten