+31 85 130 6762 info@metrisquare.com

Logopedie

Logopedisten gebruiken ons systeem onder andere in combinatie met de volgende meetinstrumenten:

 • BEBA: Birkhovense Evaluatieschaal Behandeldoelen Afasie
 • BIPAC: Behoeften-Inventarisatie en Probleem-Analyse van Communicatieve activiteiten
 • CIQ-A: Community Integration Questionnaire Community Integration Questionnaire (aangepast voor afasie)

Deze tests kunnen via de webbrowser afgenomen met het Meetexpert systeem dat we in samenwerking met Ruth Dalemans (Zuyd Hogeschool) et al. ontwikkeld hebben.

De Birkhovense Evaluatieschaal Behandeldoelen Afasie ondersteund metingen op de volgende schalen:

 • Frequentie
 • Zelfstandigheid
 • Probleemoplossend vermogen
 • Spanning
 • Tevredenheid

De Birkhovense Evaluatieschaal Behandeldoelen Afasie bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Behoeften inventarisatie
 2. Probleemanalyse
 3. Observatie van gesprekken

De test bevat speciaal voor deze doelgroep gemaakte foto’s van de verschillende activiteiten die onderzocht worden.

De logopedist laat de cliënt aangeven wie bepaalde activiteiten uitvoert. Vervolgens wordt gevraagd in hoeverre de cliënt hier tevreden over is. Dit gebeurt met behulp van pictogrammen van de activiteit en pictogrammen van de mogelijke antwoorden. Deze pictogrammen zijn aangepast voor mensen met afasie.