FREE CONSULT

FREE DEMO 

DIGITAL (NEURO-)PSYCHOLOGICAL TESTS

DIGITAL SCORING

DiagnoseIS NPS

De DiagnoseIS Neuro-Psychologische Screening (NPS) batterij bestaat uit de hieronder genoemde subtests.

Block Reasoning

Cliënt krijgt 3D formaties van blokken te zien en dient hierbij afwisselend zij– of bovenaanzichten aan te duiden uit meerdere keuzemogelijkheden.

Cancellation

De proefpersoon wordt gevraagd in een veld met de karakters q, p, b en d alle p’s door te strepen. De test bestaat uit view quadranten. Iedere respons wordt geregistreerd, inclusief de tijd in
milliseconden. Daarmee kunt u ook eenvoudig een Center of Cancellation (CoC) laten berekenen.

Maze

In een complex doolhof moet de proefpersoon de uitgang vinden. De test is op de achtergrond ingedeeld in vakjes van 1×1 cm, waardoor met grote nauwkeurigheid de afgelegde weg en de tijden geregistreerd kunnen worden, evenals de variabiliteit daarvan.

Patterns

Deze taak bestaat uit meerdere onderdelen, maar baseert op een steeds terugkerende paradigma. Er wordt een raster
weergegeven met daarin aanvankelijk kruisjes en later nummers. In het eerste onderdeel dient client de stimuli te kopieren. Later in de test worden de stimuli getimed aangeboden, waardoor client ook het geheugen moet belasten

DIS NPS Patterns Stimulus

DIS NPS Patterns Stimulus

Rekenen

De opdracht van deze taak is het ontdekken van fouten in een wiskundige puzzel in de vorm van een veld met getallen.

Streetmap

Deze test doet een beroep op planning en overzicht van de client. De opdracht is het bezoeken van een aantal alledaagse lokaties op een landkaart. Ieder object op de landkaart, inclusief de wegen, zijn dusdanig gecodeerd dat het systeem kan berekenen welke fouten er gemaakt worden en wat de responseti jden zijn gedurende het hele proces.

Trailmaking

De klassieke items die bij Trailmaking aan bod komen, zoals nummers, letters, nummers+letters, zijn bij deze taak uitgebreid met reactietijd metingen en geheugenfuncties. Doordat de test digitaal uitgevoerd wordt zijn de mogelijkheden ontstaan om de stimuli getimed aan te bieden en daarmee dus ook het geheugen te belasten of reactietijd te meten voor iedere respons.

Scientific references