+31 85 130 6762 info@metrisquare.com

Neuropsychologische klassiekers

Trailmaking Test (TMT)

De TMT bestaat uit deel A en deel B. In deel A is het de bedoeling dat de cliënt een lijn trekt – zonder de pen van het blad te halen – tussen alle omcrikelde cijfers, van laag naar hoog en in de juiste volgorde. In deel B staan zowel cijfers als letters. Het is de bedoeling dat de cliënt wederom een lijn trekt van het eerste cijfer, daarna de eerste letter van het alfabet, vervolgens het tweede cijfer en de tweede letter van het alfabet en zo verder (1-A-2-B-3-C-). De tijd wordt opgenomen. De TMT beoogt verdeelde aandacht en cognitieve flexibiliteit te onderzoeken. In het Metrisquare platform zijn eigen normen voor de digitale TMT opgenomen op basis van onderzoek door RIjksuniversiteit Groningen, in samenwerking met Koninklijke Visio.

Complexe figuur van Rey (RCFT)

In deze test wordt de proefpersoon gevraagd een complexe figuur na te tekenen. Op basis van een scoringssysteem met 36 punten wordt de getekende figuur beoordeeld. Voordeel van het Metrisquare systeem is hier dat de tekening op een later moment als een video opnieuw afgespeeld kan worden. Scoren is dus ook op een later moment mogelijk.

Taylor complexe figuur

De Taylor complexe figuur is een alternatief voor de complexe figuur van Rey. De test is oorspronkelijk ontwikkeld in 1969 door Laughlin B. Taylor. De test kan gebruikt worden als herhalingsmeting van een eerdere afname van de complexe figuur van Rey: de moeilijkheid is vergelijkbaar maar de proefpersoon kan dan geen beroep doen op de eerder geleerde figuur van Rey.

In het Metrisquare systeem zijn eigen normen beschikbaar voor digitale afname op een tablet.

Scoring en interpretatie van de test wordt vereenvoudigd door de mogelijkheid om de tekening als een filmpje opnieuw af te spelen. Bovendien zorgen tijdgebonden automatische kleurwisselingen ervoor dat men naderhand het construct goed kan zien.

Kloktekenen

In het eerste deel van deze test wordt aan de proefpersoon gevraagd de cijfers van de wijzerplaat van een klok op de juiste plaats neer te zetten. Vervolgens dient de proefpersoon de wijzers op bepaalde tijden te plaatsen.

Blocktapping

In deze test lichten blokken in steeds langer wordende reeksen op. De proefpersoon wordt gevraagd de reeks te herhalen. De proefpersoon doet dit in het Metrisquare systeem op het tablet. De software bepaalt op de achtergrond automatisch of de reeks juist herhaald wordt. Indien de proefpersoon binnen eenzelfde spanne, de reeks twee maal foutief herhaalt wordt de taak automatisch afgebroken. In het Metrisquare zijn normen opgenomen voor deze digitale versie van de test.

Dit is slechts een selectie van een aantal veelgebruikte klassiekers. Neem ook een kijkje in de complete lijst van tests.