+31 85 130 6762 info@metrisquare.com

Continuïteit

Metrisquare is een sterk gedecentraliseerd platform: de leden hebben de unieke mogelijkheid om zelf tests te ontwikkelen, delen en beheren in de online cloud. Dat wil zeggen dat de expertise rondom het platform bij diverse leden en partners te vinden is en u daarvoor niet van ons afhankelijk bent. Bovendien worden wij ondersteund door een externe investeerder. We maken verder dagelijks backups van onze servers, dus mocht u iets kwijt zijn: neem contact op met ons!

Offline testen met DigiDiag en RSP

De DigiDiag tests die aan je account gekoppeld zijn worden bij het inloggen van de server gedownload en staan dus op je eigen computer. Ook ruwe data worden steeds op de eigen computer of het lokale netwerk bewaard. Daardoor, zelfs al zou onverwacht Metrisquare BV niet in staat zijn nog diensten te verlenen, kan men toch nog de tests gebruiken.

Van het Roermond Score Programma (RSP) bieden we eveneens een On-Premises variant aan. Deze is zelfs open-source: u zou zich indien gewenst kunnen verdiepen in de werking ervan en de functionaliteit onafhankelijk van ons kunnen uitbreiden of aanpassen.

Partnerschap met Moventit

Wanneer Metrisquare BV om  welke reden dan ook onvoldoende technische capaciteit kan bieden voor ondersteuning of ontwikkeling, kunnen wij vertrouwen op onze partner Moventit (www.moventit.com).